Başkan'ın Mesajı

Başkan'ın Mesajı

Medya, yeri geldiği zaman hakikatleri manipüle eden karşıt bir güçtür. Bu ülke, medyatik cehaletin cazibesine kapıldığı günlerden beri “manşetler” üzerinden iktidar kuran, deviren ve hakikatleri ters yüz edip ak’ı kara, kara’yı ak gösteren medyanın pek çok marifetine şahit oldu. Bu yüzden milyonlarca insan bedel ödedi. Dönemin “ötekileri” olan Müslümanlar ve diğerleri her daim “merkez medya”nın hedef tahtasına oturtuldu. İktidar kalemşörleri ile güç tetikçilerinin kurbanı oldular. Bizler, şimdiye dek yürüttüğümüz faaliyetlerde, bu karşı gücün yıkıcılığına karşı elimizden geldiği kadar “Dur!” dedik. Bundan sonra da bütün dinamiklerimizle içimizdeki hakikat ateşini canlı tutmaya devam edeceğiz.

Medya Platformu Derneği olarak çok önemli bir sorumluluk yüklendiğimizin bilincindeyiz. Gördüğümüz yanlışı, imkânlarımız doğrultusunda düzeltme noktasında gayretin hepimizin ortak meselesi olduğunu da biliyoruz.

Bu bakımdan derneğimizin bütün faaliyetlerini sizlere de açıyor ve bu faaliyetlere sizlerin katkı sağlayacağına gönülden inanıyoruz.

Gelin, derneğimizi hep birlikte hakiki değerler inşa eden bir şeref kalesi haline getirelim. Geleceğimizi hakikat yolunda birlikte oluşturma çabası içerisinde olalım.

Gayret bizden, tevfik Allah’tandır.

Ahmet DURKAYA
Medya Platformu Derneği Başkanı